“ ŷøür dēmísē wíll bē thē spíllíng øf ŷøür cøntínüøüs líēs ”

Monday, September 16, 2013 18:10

whåt síckēns mē mørē thån 12 pēøplē bēíng shøt døwn bŷ å måd mån ín å wåshíngtøn nåvål ŷård ís thåt pølítícíåns stårt cømíng øüt øf thē wøød wørk tø pøst øn søcíål mēdíå sítēs høw thēŷ'rē pråŷíng før thē víctíms ås íf tø shøw thēŷ cårē. støp prētēndíng líkē ŷøü gívē å shít åbøüt thē pēøplē. ŷøü clēårlŷ døn't cårē åbøüt thē pēøplē whēn ŷøü ålløw cívíl sērvånts thē ríghts, 'shøøt tø kíll'. thøsē årē ŷøür rülēs, nøt øürs. í wås ålwåŷs tøld thåt í lívēd ín 'thē lånd øf thē frēē', büt ünlíkē møst thē ídíøts ŷøü cøntrøl í håvē å füllŷ fünctíøníng bråín, sø ŷøü cøüldn't føøl mē. í såw høw ŷøü ēåsílŷ månípülåtēd thē pēøplē tø gø thrøügh wíth ŷøür plåns, nøt øürs, tímē ånd tímē ågåín. høwēvēr, ŷøü håvē gívēn üs høpē bēcåüsē ŷøü'vē påssēd thåt büllshít línē sø månŷ tímēs thåt ít's ålløwēd thē símplē míndēd ídíøts tø ündērstånd ŷøür plåns ånd bēgín tø wåkē üp... ånd ŷøür dēmísē wíll bē thē spíllíng øf ŷøür cøntínüøüs líēs.


Leave a comment

You are commenting as guest.